etru
Otsi
Projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused“

Projekti saavutused 2011.aastal

7 veebruar 2012
Uue 2012. aasta saabumisega  tuli aeg teha projekti tegevuste kokkuvõte 2011.aasta kohta.

2011. a oli projekti ”Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused” jaoks eelkõige koolituste aasta.

Projekti tegevuste raames suunati eelmisel aastal koolitustele 267 inimest sellistele  erialadele, nagu: keevitaja, arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator, tõstukijuht, troppija ning  keevitaja EVS EN 287 (MIG/MAG) ja keevitaja  EVS EN 287 (TIG) sertifitseerimise koolitustele. 215 koolitatavat lõpetasid kursused edukalt ning said vastavad tunnistused.

Projekti ”Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused”  üldeesmärk on valmistada ette kõrgema  kvalifikatsiooniga ja just  tööandjate nõuetele vastavat tööjõudu töö kõrge tootlikkuse tagamiseks, seepärast konkreetsete koolituste erialade valikule eelnes tööandjate küsitluse läbiviimine, mille eesmärgiks oli uurida välja, missuguste erialade koolituste ja kvalifikatsiooni tõstmise järele  tööandjad ise puudust tunnevad.
Juulist-detsembrini korraldati projekti raames 106 tundi individuaalset karjäärinõustamist ja 54 tundi grupiviisilist karjäärinõustamist. Karjäärinõustamise teenuse pakkumise eesmärgiks oli eelkõige see, et projektis osalejad saaksid ka tulevikus iseseisvalt leida  endale rakendust tööturul. 43 inimest võtsid osa grupiviisilisest karjäärinõustamisest ja 34 inimest – individuaalsest karjäärinõustamisest.

Projektis jätkusid aktiivsed tegevused  koostöövõrgustiku loomises ja süvendamises tööandjatega. Olid sõlmitud koostöökokkulepped selliste  metallitöötlusettevõtetega nagu MP & Partners Engineering, Bulvarest OÜ, TPC Narva OÜ, Saides Narva OÜ, Elferrum OÜ, Narva Bark AS, Norwes Metall AS, Energomontaaž AS, Steelmaster Temt OÜ, mis tunduvalt laiendas projekti partnerite nimekirja.

Projekti kaasatud Narva metallitöötlusettevõtetes läbisid 31.12.2011 seisuga  esmase tööpraktika 81 inimest, korduspraktika – 65 inimest.

Heaks projekti saavutuseks võib lugeda ka seda, et 2011.aasta lõpuks oli tööle rakendatud 83 projektis osalejat.

Üheks olulisemaks uudiseks 2011.aasta lõpus oli see, et projekti pikendati ametlikult 2012.aasta aprilli lõpuni. See andis võimaluse projekti meeskonnale ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile korraldada projektis osalejatele uusi koolitusi sellistel erialadel, nagu arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator ja tõstukijuht ning EVS EN 287 (MIG/MAG) sertifitseerimise koolitust.


Lisainfo: Anna Zavorotnaya, projekti infoassistent, tel. 58 507 901, e-post: anna.zavorotnaja@gmail.com
Complain to admin on this comment

Reason of complain: