etru
Otsi
Projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused“

31. jaanuaril toimunud tööandjate, Töötukassa ja projekti spetsialistide ümarlaua kokkuvõte

7 veebruar 2012
31. jaanuaril 2012 toimus hotelli Narva konverentsisaalis projekti „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed - uued võimalused"  raames tööandjate, Töötukassa ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti esindajate  ning projekti spetsialistide ümarlaud.

Kohtumisest võtsid osa sellised Narva metallitöötlusettevõtted nagu: Komas Estonia OÜ (endine Cargotec Estonia AS), Metalliset Eesti AS, TPC Narva OÜ, MP ja Partners Engineering OÜ ning OÜ Bulvarest. Eesti Töötukassat esindasid Eesti Töötukassa Narva Büroo juhataja Jelena Kuzmina ja teenuste konsultant Svetlana Loginova. Projekti kureeriva Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt osalesid kohtumisel Ameti direktor Georgi Ignatov ja vanemspetsialist Natalia Orava. Samuti osalesid projektijuht Sirje Maalaning projekti spetsialistid Veronika Solovjova ja Anna Zavorotnaya.

Projekti „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed - uued võimalused"  üldeesmärgiks on tõsta Eesti Töötukassa poolt pakutavate meetmete efektiivsust sel viisil, et valmistada ette kõrgema kvalifikatsiooniga ja tööandjate nõuetele vastavat tööjõudu töö kõrge tootlikkuse tagamiseks. Selle eesmärgi saavutamine ei ole võimalik ilma efektiivse koostöövõrgustiku loomiseta tööandjate ja Töötukassa vahel. Just seepärast oli selle ümarlaua korraldamine oluliseks sammuks kogu projekti tegevuste  edasiminekus, kus iga osaleja sai jagada  oma muljeid projekti tegevustest, vahetada mõtteid ja arvamusi tööturu hetkeolukorrast, teha ettepanekuid selle muutmiseks ja parandamiseks ning süvendada koostööd tööandjate ja töötukassa vahel. 

Projektijuht Sirje Maala tutvustas kohtumisel osalejatele projekti saavutusi. Seisuga 31.01.2012 tänu edukatele projekti tegevustele on tööle rakendatud juba 86 inimest, 215 inimest läbisid edukalt erialakoolitused, 86 inimest esmase tööpraktika, 69 neist läbisid ka korduspraktika. Projekt jätkab erialakoolituste korraldamisega neile, kes soovivad tõsta ja täiendada oma kvalifikatsiooni metallitöötluses ka 2012 aastal. Samuti on projektis osalejatel suurepärane võimalus läbida tööpraktikat erinevates metallitöötlusettevõtetes.

Eesti Töötukassa Narva Büroo juhataja Jelena Kuzmina tutvustas ümarlauas osalejatele Töötukassa poolt tööandjatele ja töötutele pakutavate teenustega, rääkis, mida uut on tulnud ja tulemas asutuse töös ja teenustes uuel aastal. Jelena Kuzmina pööras erilist tähelepanu toetustele, mida pakutakse ettevõtetele töötute töölevõtmisel ja milliseid erinevaid teenuseid on tööturul võimalik kombineerida tööandjatele. 

Selleks, et tagada ümarlauas osalejatele tulemuslikum dialoog, projekti spetsialistid korraldasid kaks küsitlust, mille eesmärgiks oli uurida Töötukassa Narva Büroo töötajate ja Narva tööandjate arvamust tööturu hetkeolukorrast. Projektiinfoassistent Anna Zavorotnaya esitles ümarlauas osalejatele küsitluste tulemusi, mis näitasid kõige olulisemaid aspekte tööandjate ja Töötukassa vahelises koostöös. Kõik osalejad said võimaluse tutvuda küsitluse soovidega ja ettepanekutega koostöö süvendamiseks ja arendamiseks tulevikus. Läbiviidud küsitluse tulemused näitasid eelkõige seda, et peamiseks probleemiks vaatamata kõrgele töötuse tasemele regioonis, tekib ikkagi kvalifitseeritud tööjõu puudus tööturul, seepärast küsitlusest osavõtnud tööandjaid huvitab eelkõige just personali ümberõpe ja kvalifikatsiooni tõstmine ning täiendamine.

Ümarlaua kohtumise võib kahtlematult edukaks tunnistada.  Peamine saavutus on  selles, et ümarlauas osalejad elava dialoogi käigus ja oma mõtete vahetamisel said arutada tekkinud probleeme, jagada oma kogemusi nende lahendamisel, esitada huvipakkuvaidküsimusining saada neile vastuseid. Projekti kaasatud tööandjad hindasid projekti tegevusi kõrgelt ning kinnitasid oma valmisolekut edasiseks tihedaks ja aktiivseks koostööks Töötukassaga ja projekti esindajatega. Töötukassa esindajad omakorda lubasid kuulda võtta ja tähele panna tööandjate arvamusi ja soove ning muuta oma töö paindlikumaks just tööandjate suhtes.

Ümarlauast osavõtjad leppisid kokku, et järgmiseks sammuks Töötukassa ja tööandjate vahelise koostöövõrgustiku tugevdamiseks ning selle toimimise parandamiseks saab tööandjate, Töötukassa esindajate ja koolitusfirmade esindajate ümarlaud. Selle ürituse eesmärgiks on eelkõige luua dialoog tööandjate ja koolitusfirmade vahel, et valmistada ette kõrgema kvalifikatsiooniga ja tööandjate  nõuetele vastavat tööjõudu.

Lisainformatsioon projekti „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed - uued võimalused" kohta:  Anna Zavorotnaya, projekti infoassistent, tel. 58 507 901, e-post:
anna.zavorotnaja@gmail.com.

Complain to admin on this comment

Reason of complain: